مرور برچسب

قیمت گوجه فرنگی

دست دلال ها در بازار سیاه قیمت گوجه فرنگی / گوجه فرنگی گلخانه ای در راه است

قیمت گوجه فرنگی در برخی مناطق تهران تا 3 برابر افزایش یافته است، در حالی که هنوز زمان زیادی از پایان کشت بوته ای این محصول نگذشته برخی از مسئولان سرمای زود هنگام را عامل کاهش عرضه گوجه فرنگی عنوان کرده اند، در حالی که برخی دیگر معتقدند…