مرور برچسب

قیمت کودهای شیمیایی

قیمت سم و کود ۷ برابر شده است! کشاورزی بسوی نابودی است

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: این روزها سرمایه تامین کنندگان سم و کود به یک ششم کاهش پیدا کرده و از طرفی کشاورزان هم بابت آنها باید ۷ برابر پول بیشتری بدهند لذا واقعا شرایط فاجعه است. سید مهدی حسینی یزدی در گفتگو با دهقان نیوز با…

کود فسفاته و انواع آن

کود فسفاته چیست ؟ کودفسفاته و انواع آن ؟ فسفر چیست؟ کودهای فسفاته چه ترکیباتی هستند ؟ در این مقاله قصد داریم به این سولات پاسخ دهیم. فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است و مهمترین نقش آن درفرایند…

افزایش افسخار گسیخته قیمت کودهای شیمیایی

در این یک هفته اخیر که قیمت کودهای شیمیایی ۴۰۰ الی ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد موضوعی که امنیت غذایی مردم و سفره کشاورزان را به طور مستقیم و بشدت تهدید میکند از سنگ صدا در آمد ولی همانند آقای رییس جمهور کشورمان از آقای کاظم_خاوزای و وزارت…