مرور برچسب

قیمت شیر خام

معاون وزیر جهاد کشاورزی: شیر خام به علت کمبود نهاده های دامی گران شد

به گزارش  ثمر اقتصادی مرتضی رضایی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما کمبود نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا , جو و ذرت را علت افزایش قیمت شیر خام دانست و گفت: قیمت اعلامی سه روز پیش, رسمی نبود و با مصاحبه انجمن صنایع لبنی، در…