مرور برچسب

قیمت سم دیازینون

حشره کش و کنه کش دیازینون ،آشنایی و نحوه استفاده آن

چنانچه به دنبال سم حشره کش ایده آلی برای دفع آفات نسوج گیاهی هستید، سم حشره کش و کنه کش دیازینون  از خانواده شیمیایی ارگانو فسفره بهترین گزینه پیش روی شما است. این آفت کش قدرتمند در بازار با نام تجاری بازودین (Basudin) و دیاکاپ Diacap SC…