مرور برچسب

قیمت زرشک

بزرگترین تولیدکننده زرشک دنیا و التماس برای فروش محصولش

محصول بزرگترین تولیدکننده زرشک دنیا و ایران به پای برداشت رسیده در حالیکه زرشک پارسالشان در انبارها خاک می خورد؛ حالا مانده اند در چه کنم روزگار و دست به التماس دلال و جهاد کشاورزی و تعاون روستایی محصولی که به یاقوت سرخ در دنیا…