مرور برچسب

قیمت ذرت علوفه ای

آموزش کاشت ذرت و اصول پرورش و برداشت آن

برای کاشت ذرت توجه زیادی را به انتخاب بذر مناسب معطوف کنید. بذر خوب گام مهمی در پرورش ذرت است. این گیاه برای رشد به تغذیه مناسب نیاز دارد و این تغذیه در فصل رشد بسیار مهم است. شرایط پرورش و کاشت ذرت توجه داشته باشید که این گیاه…