مرور برچسب

قیمت دام زنده

کاهش ۵ هزار تومانی قیمت دام زنده نسبت به یکسال پیش

رئیس سازمان امور عشایر ایران : قیمت دام زنده نسبت به یکسال پیش به ازای هر کیلوگرم پنج هزار تومان ارزان تر است. به گزارش ثمر اقتصادی ، کرمعلی قندالی با بیان این که در حال حاضر جامعه عشایری به تنهایی 25 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را…