مرور برچسب

قیمت تانسیومتر

 نقش تانسیومتر در سیستم آبیاری سنترپیوت

تانسیومتر وسیله ای می باشد که به وسیله آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری می کنند تا بتوانند زمان دقیق و صحیح آبیاری را مشخص کنند.پتانسیل ماتریک نیرویی است که به وسیله آن، آب به گیاه یا سطح ذرات خاک می چسبد. به وسیله این نیروی جاذبه‌ آب
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )