مرور برچسب

قیمت بذر گیاه دارویی آنغوزه

گیاه دارویی آنغوزه و آشنایی با خواص آن

گیاه دارویی آنغوزه ، گیاهی است چند ساله با گل های کوچک که به رنگ زرد هستند و بر روی گیاه مانند چتر قرار گرفته است، نام های دیگر این گیاه آنگوزاکما و آنغوزه خوراکما، هراتی، انگدن و هینگ است و جزء خانواده چتریان می باشد. شما می توانید برای
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )