مرور برچسب

قیمت اسفناج

آفات و بیماری های گیاه اسفناج

آفات و بیماری های گیاه اسفناج می توانند به گیاه اسفناج صدمه زده و آن را مورد حمله قرار دهند. رایج‌ترین آفات و بیماری های گیاه اسفناج عبارتند از: آنتراکنوز Anthracnose Colletotrichum spp. بوته‌میری و پوسیدگی ریشه Damping off and
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )