مرور برچسب

قیمت اسب اصیل ترکمن

پرورش اسب اصیل ترکمن

در حال حاضر مهمترین نژادهای اسب بومی ایران می توان به اسب اصیل ترکمن ، کرد، دره شوری، کاسپین است که به دلیل اقبال عمومی فرصت سرمایه‌گذاری در پرورش اسب افزایش یافته است به همین منظور برای جلوگیری از اضمحلال و تخریب بهترین ذخایر ژنتیکی،…