مرور برچسب

قیمت ادویه

آمار صادرات ادویه در پنج ماه نخست امسال

آمار صادرات ادویه در پنج ماه نخست امسال : آمار صادرات ادویه در پنج ماه نخست امسال در کشورمان بیش از ۱۷هزار و ۸۱۰تن انواع ادویه به ارزش ۹۴میلیون و۵۶۷هزار و۵۸۱دلار صادر کرده است که زعفران با نیم درصد وزن کل، ۷۰درصد ارزش صادراتی انواع…