مرور برچسب

قطره چکان در آبیاری قطره ای

قطره چکان در آبیاری قطره ای و نقش و اهمیت آن

قطره چکان در آبیاری قطره ای یا همان دریپر ها یکی از کاربردی ترین قسمت هر سیستم آبیاری قطره ای هستند. قطره چکان ها خروجی های آب را تشکیل میدهند . این یعنی نتیجه تمام طراحی ها ، لوله کشی ها و زحمات ، بوسیله قطره چکان ها به نمایش گذاشته…