مرور برچسب

قطره چکان در آبیاری قطره ای

قطره چکان در آبیاری قطره ای

قطره چکان در آبیاری قطره ای یا همان دریپر یکی از کاربردی ترین قسمت هر سیستم آبیاری قطره ای هستند. قطره چکان ها خروجی های آب را تشکیل میدهند . این یعنی نتیجه تمام طراحی ها ، لوله کشی ها و زحمات ، بوسیله قطره چکان ها به نمایش گذاشته میشود.

آبیاری قطره ای ،محاسن و معایب آن

آبیاری قطره ای چیست؟ آبیاری قطره ای که در آن آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد. وسیله خروج آب به خاک « قطره ‏چکان « نام دارد . قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )