مرور برچسب

قارچ کش بردوفیکس

ویژگی های قارچکش و باکتری کش بردوفیکس

قارچ‌کش و باکتری کش حفاظتی بردوفیکس بردوفیکس یکی از مهمترین قارچکش های حفاظتی و باکتری کش ها می باشد که دارای طیف اثر وسیعی بوده و برای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است. قارچکش و باکتری کش بردوفیکس بردوفیکس قارچ

قارچ کش بردوفیکس

قارچ کش بردوفیکس ، باکتری‌کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری‌های درختان میوۀ دانه‌دار، هسته‌دار، نیمه گرمسیری خزان‌دار، خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی و غیرمثمر توصیه می‌گردد. قارچ کش بردوفیکس
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )