مرور برچسب

قارچکش و باکتری کش بردوفیکس

ویژگی های قارچکش و باکتری کش بردوفیکس

قارچ‌کش و باکتری کش حفاظتی بردوفیکس بردوفیکس یکی از مهمترین قارچکش های حفاظتی و باکتری کش ها می باشد که دارای طیف اثر وسیعی بوده و برای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است. قارچکش و باکتری کش بردوفیکس بردوفیکس قارچ
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )