مرور برچسب

فیمت کودپلیت مرغی

کودپلیت مرغی ،مزایا و روش های استفاده از آن

کودپلیت مرغی چیست؟َ کودپلیت مرغی از دسته کود های کامل است که منبع ماده آلی برای تقویت انواع خاک هاست. علاوه برداشتن مواد مغذی از نظر نیتروژن نیز بسیار کود غنی تری نسبت به دیگر کودهای ارگانیک به شمار می رود. • با…