مرور برچسب

فسفات آمونیوم

کود اوره چیست و چه خواصی برای درختان و گیاهان دارد ؟

کود اوره چیست؟ کود اوره که در دهه گذشته به عنوان یک کود ازته تقریبا جایگزین آمونیوم نیترات شده است. و این باعث شده است که سوالاتی جدید درباره کود اوره و استفاده از آن (زمان ، نحوه و مقدار مصرف) برای گیاهان مختلف مانند مرکبات ، سیفی…