مرور برچسب

فرآوری غذایی و دارویی

فرآوری غذایی و دارویی راه‌حل برون رفت از مشکلات زرشک است

برای ایجاد زمینه مطلوب جذب سرمایه‌گذار، نیازمند تعامل سازنده بخش دولتی با بخش خصوصی هستیم به خصوص در شرایط بحرانی زرشک که زمان نقش مهمی را ایفا می‌کند. وی گفت: این روزها که زرشک به معنای واقعی دلش پر از خون است صرفا بیان مسئله و…