مرور برچسب

فائو

هشدار فائو : مقاومت میکروبی امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار کشاورز را تهدید می‌کند

مقاومت میکروبی به قابلیت میکروارگانیسم‌ها – باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها – برای مقاومت دربرابر مواد ضد میکروبی – مانند آنتی‌بیوتیک‌ها – که پیشتر در درمان عفونت‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره دارد. در نتیجه این پدیده، داروهایی که زمانی…

فائو پروژه بهبود ظرفیت نظام‌های کشاورزی ایران را آغاز کرد

 به گزارش دفتر نمایندگی فائو در تهران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، فاز اجرایی پروژه همکاری‌های فنی ارتقای تاب‌آوری جوامع روستایی و نظام‌های کشاورزی ایران به منظور جلوگیری و کاهش تأثیرات رخدادهای…

پیش بینی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و قیمت مواد غذایی در جهان با وجود کرونا

به گزارش ثمر اقتصادی ولادیمیر رحمانین، معاون مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و نماینده منطقه ای فائو در اروپا و آسیای میانه روز جمعه در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس گفت: تولید کافی مواد غذایی و عملکرد صحیح زنجیره های غذایی،…