مرور برچسب

غلات

فائو: ایران رتبه ۹ دنیا در ذخیره‌ سازی غلات شد

به گزارش ثمر اقتصادی ، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی»، از تولید 21.6 میلیون تن غله در ایران طی سال زراعی 99-98 خبر داد و گفت این کشور از لحاظ ذخیره‌سازی غلات…