مرور برچسب

عوامل موثر در ریشه زایی

افزایش ریشه‌زائی وراهکارهای عملی و موثر برای آن

افزایش ریشه‌زائی ریشه به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده مواد اولیه گیاه نقش بسیار مهمی در عملکرد گیاه در تمامی کشتهای باغی، گلخانه ای و کشت های فضای باز دارد. افزایش ریشه‌زائی هر چقدر حجم ریشه بیشتر باشد میزان جذب مواد هم بیشتر

عوامل موثر در ریشه زایی و رشد ریشه ها در گیاهان

عوامل موثر در ریشه زایی : عوامل فیزیولوژیکی موثر بر ریشه زایی با بررسی گیاهان آسان ریشه زا و سخت ریشه زا، برخی از عوامل موثر در ریشه زایی مشخص شده اند. پژوهش ها نشان داده اند که ظرفیت یک قلمه ساقه، برای ریشه دهی با بر همکنش بین
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )