مرور برچسب

عنصر روی در گیاهان

نشانه های کمبود عنصر روی در گیاهان

کمبود عنصر روی در گیاهان ممکن است منجر به کاهش در عملکرد و کیفیت محصول شود. در حقیقت، حتی قبل از بروز علائم ظاهری، بازده حتی می تواند بیش از 20٪ کاهش یابد. حد بحرانی عنصر روی در گیاهان و انواع اشکال در کشاورزی این ماده در زمین
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )