مرور برچسب

عنصر آهن

عنصر آهن و آشنایی با نقش آن در گیاهان

اهمیت عنصر آهن برای گیاهان: عنصر آهن یکی از عناصر ریز مغذی بسیار مهم و ضروری برای تمامی گیاهان می باشد. کمبود عنصر آهن یکی از شایع ترین و رایج ترین کمبود های عناصر غذایی در باغات و زراعت اکثر نقاط کشاورزی کشورمان محسوب می شود. …