مرور برچسب

عنصر آهن در کشاورزی

عنصر آهن و نقش آن در گیاهان

عنصر آهن برای تولید کلروفیل یا همان سبزدانه برگ گیاهان و فعال سازی چندین آنزیم مؤثر در فتوسنتز و تنفس گیاه، مورد نیاز گیاهان است. کمبود آهن اغلب در خاک‌های آهکی و قلیایی مشاهده می‌شود. آهن قابل جذب توسط گیاهان، در اسیدیته بالای ۷
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )