مرور برچسب

عناصر کودی

زمان مناسب برای محلول پاشی عناصر ریز مغذی ها برای باغات میوه

محلول پاشی عناصر ریز مغذی مانند آهن ، منگنز ، روی ، بور ، مس کامل کننده نیاز درختان میوه به این عناصر می باشد و روش بسیار مناسب برای رفع سریع کمبود ها و تامین نیاز گیاه به این عناصر است. منابع کودی این عناصر هرچه

ریزمغذی ها و نقش آن ها در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه عناصر مضر (Non-essential Elements)، عناصری هستند که برای رشد و نمو گیاه زیان آورند و حتی در برخی موارد غلظت های کم این عناصر می تواند موجب کاهش قابل توجهی در عملکرد و رشد گیاه گردد. از جمله این عناصر می توان به…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )