مرور برچسب

عناصر غذایی گیاه چای

عناصرغذایی مورد نیاز گیاه چای

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه چای شامل عناصر اصلی و ثانویه و ریزمغزی ها است که عناصر اصلی ازت، فسفر و پتاسیم می باشند و کلسیم، منیزیم و گوگرد جز عناصر غذایی ثانوی به شمار می روند. کمبود هر یک از این مواد روی کیفیت چای تولید شده تاثیرگذار
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )