مرور برچسب

عناصر ایجاد کننده سختی آب

سختی آب و عناصر ایجاد کننده آن

سختی آب که معمولا، قابلیت آب در فعل و انفعال با صابون را تداعی میکند، به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم ‏موجود در آب که بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم بیان می شود اطلاق میگردد.صابون عمدتا توسط کلسیم و منیزیم قابل ترسیب است، ولی به غیر

زمان مناسب برای محلول پاشی عناصر ریز مغذی ها برای باغات میوه

محلول پاشی عناصر ریز مغذی مانند آهن ، منگنز ، روی ، بور ، مس کامل کننده نیاز درختان میوه به این عناصر می باشد و روش بسیار مناسب برای رفع سریع کمبود ها و تامین نیاز گیاه به این عناصر است. منابع کودی این عناصر هرچه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )