مرور برچسب

عملیات آبخیزداری

بی توجهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به اعتبارات آبخیزداری

قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، یکی از مهمترین قوانینی بعد از انقلاب در راستای حفاظت از منابع طبیعی و گسترش آبخیزداری در کشور وضع شده است. در مواد مختلف این قانون بر مساله آبخیزداری و آبخوانداری تاکید شده است؛ برای نمونه…

“قانون آبخیزداری سدها” تعطیلی قانونی برای زنده‌کردن ۴۰درصد آب مصرفی کشور

"قانون آبخیزداری سدها" علاوه بر اینکه زمینۀ استحصال ۴۰میلیارد مترمکعب آب را فراهم می­‌سازد، از خسارت ۳۰۰۰میلیارد تومان در سال نیز جلوگیری می­‌کند، ولی تاکنون اجرا نشده است.