مرور برچسب

علل ترک خوردگی میوه سیب

ترک خوردگی میوه سیب و روش های کنترل آن

ترک خوردگی میوه سیب عبارت است از ایجاد شکافهای روی میوه یا تشکیل ترک های به شکل حلقه در قسمت محل اتصال دمگل به میوه هستند. به همین علت عوامل بیماریزا از این شکافها به راحتی به درون میوه رخنه کرده و علاوه بر کاهش کیفیت موجب افت
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )