مرور برچسب

علف های هرز مزرعه ذرت

بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت در اکثر نقاط ذرت خیز کشور مشاهده می شود اما در مناطق سردسیر و خنک، خسارت بیشتری وارد می کند. ذرت، میزبان ویروس های مختلفی می باشد اما ویروس موزاییک کوتولگی ، ویروس کوتولگی زبر و ویروس موزاییک ذرت، نسبت به دیگر عوامل

بیماری های مهم ذرت و مبارزه با آن ها

ذرت نیز مانند سایر محصولات کشاورزی بیماری های خاص خود را دارد و برای مبارزه با بیماری های مهم ذرت باید چاره ای اندیشیده شود وگرنه بخش زیادی از محصول توسط این آفات از بین خواهند رفت. بیماری های مهم ذرت بعضی از بیماری های مهم ذرت

علف های هرز مزرعه ذرت و مبارزه با آن ها

مهمترین علف های هرز مزرعه ذرت شامل تاج‌خروس، سلمک، خرفه، تاج‌ریزی، توق، گاوپنبه و عروسک پشت‌پرده (پهن برگ یک‌ساله)، سوروف و چسبک (باریک برگ یک‌ساله)، قیاق، پیچک صحرایی، پنجه مرغی، اویارسلام و پنیرک (دائمی) هستند. کنترل علف های هرز

آشنایی با انواع گیاه ذرت

امروزه گیاه ذرت به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می شود و در بسیاری از کشورها یکی از رکن های شاخص برای سنجش صنعت کشارزی است در حالی که تا قبل از سال ۱۴۹۲ میلادی، در قاره آسیا، اروپا و آفریقا ذرت بعنوان یک گیاه زراعی شناخته شده نبود.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )