مرور برچسب

علت ورم پستان در میش ها و بزها

انواع ورم پستان در میش ها و بزها ی ماده

ورم پستان در میش ها و بزهای ماده یکی از بیماری­های رایج در گله های میش و بز است. در موارد بسیار شدید­، بیماری ورم پستان در گله میش و بز می­ تواند منجر به مرگ آنها شود. اما در اغلب موارد موجب ایجاد هزینه­ درمان، حذف زود هنگام، کاهش عملکرد و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )