مرور برچسب

علت مومیایی شدن جنین

مومیایی شدن جنین دام

مومیایی شدن جنین دام به دنبال مرگ جنین همراه با وجود جسم زرد پایدار رخ داده که در این صورت گردن رحم بسته باقی مانده و انقباض رحمی وجود ندارد. مومیایی شدن جنین دام این عارضه،بیشتر در ماههای پنجم و هفتم آبستنی روی می دهد. پس از جداشدن
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )