مرور برچسب

علت بیماری گل سبزی یا فیلودی کنجد

بیماری گل سبزی یا فیلودی کنجد

بیماری گل سبزی یا فیلودی کنجد یکی از مسایل و مشکلات مهم زراعت کنجد در اکثر مناطق به خصوص نواحی گرمسیری کشور است که می تواند موجب کاهش شدید عملکرد کنجد شود. بیماری گل سبزی یا فیلودی کنجد این بیماری در سالهای اخیر خسارت…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )