مرور برچسب

علت بیماری کپک خاکستری

بیماری کپک خاکستری

بیماری کپک خاکستری نوعی قارچ بیماری زا است که بر بسیاری از بیماریهای گیاهان عمل می کند.آلودگی با لکه های دوار قهوه ای آغاز می‌شود و بعد از مدتی با تولید زیاد اسپورهای خاکستری پوشش کرکی شروع به شکل گرفتن می‌کند. بیماری کپک خاکستری کپک…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )