مرور برچسب

علت بیماری کپک برگی گوجه فرنگی

بیماری کپک برگی گوجه فرنگی

بیماری کپک برگی گوجه فرنگی عمدتا بیماری سرشاخه های گوجه فرنگی در گلخانه و برخی مواقع بوته های گوجه فرنگی است که در مزرعه و در شرایط مرطوب کشت می شوند. بیماری کپک برگی گوجه فرنگی معمولاً میزبان اصلی این قارچ، بوته‌های گوجه فرنگی کشت
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )