مرور برچسب

علت بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم بادمجان

بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم بادمجان

بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم بادمجان (Verticillium Wilt) توسط یک قارچ به وجود آمده از خاک به نام ورتیسیلیوم داهلیه (Verticillium dahliae)، ایجاد می‌شود. بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم بادمجان این بیماری می‌تواند بیش از ۳۵۰ گونه گیاهی ازجمله…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )