مرور برچسب

علت بیماری پژمردگی آوندي عدس

بیماری پژمردگی آوندی عدس و چگونگی درمان آن

بیماری پژمردگی آوندي عدس ناشی از قارچ F. oxysporum f.sp. lentis یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد عدس در ایران و جهان است که خسارت زیادی وارد می‌کند و نقش اصلی در کاهش محصول عدس دارد. بیماری پژمردگی آوندي عدس یکی از مهمترین و…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )