مرور برچسب

علت بیماری زنگ بادام

بیماری زنگ بادام

بیماری زنگ بادام یکی از بیماريهاي شایع به خصوص در نواحی گرم و مرطوب میباشد. این بیماری گسترش جهانی دارد و در سالهاي اخیر در سطح وسیعی روي درختان میوه هسته دار شایع شده است. درختان بادام نیز در برابر بیماری زنگ زدگی بسیار حساسیت دارند.
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )