مرور برچسب

علایم کمبود منیزیم

کنترل کمبود منیزیم در گیاه

کمبود منیزیم در گیاهان معمولاً موجب بروز لکه‌های سبز کم‌رنگ یا الگوی کلوروتیک در بین بافت‌های میان‌آوندی در برگ‌های پیر می‌شود،‌ و اغلب از حاشیه برگ‌ها شروع می‌شود. اهمیت منیزیم در گیاه منیزیم درون گیاه متحرک است بنابراین علائم کمبود

اهمیت عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه

عنصرمنیزیم جز عناصر ضروری و پر مصرف برای رشد و نمو گیاه است و مقدار کافی آن در خاک برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی ضرورت دارد. اهمیت و نقش عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه عنصر منیزیم کاتیون دو ظرفیتی با توان بسیار زیاد گیرندگی الکترون است

چگونگی تشخیص کمبود منیزیم در گیاهان

کمبود منیزیم در گیاهان علائم ظاهری کمی دارد و تشخیص آن از روی ظاهر گیاه سخت است اما بر روی رشد محصول تاثیر منفی می‌گذارد و در صورت کمبود‌های شدید، گیاه علائم ظاهری را ابتدا در برگ‌های مسن و سپس در کل گیاه نشان می‌دهد که عبارت است از:
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )