مرور برچسب

علایم کمبود شدید کلسیم

نقش کلسیم در گیاه

نقش کلسیم در گیاه کلسیم در گیاه، به صورت کاتیون جذب می شود. ++Ca Ca+2 وظایف کلسیم در گیاه دانشمندان کشاورزی، نقش کلسیم را در گیاه بسیار متعدد می دانند. اما در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم: کلسیم باعث استحکام

نقش کلسیم در فیزیولوژی درختان میوه

حداقل 60% کل کلسیم در دیواره سلولی گیاهان قرار دارد که مهمترین نقش کلسیم در فیزیولوژی درختان میوه به وسیله عمل تراوش سبب سفتی میوه می شود و به مقدار زیادی میوه را در مقابل میکرو ارگانیسم هایی که تلاش دارند با شکستن پکتین ها وارد میوه شوند
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )