مرور برچسب

علایم کمبود آهن در گیاهان

عارضه کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی ایران

زردی برگ درختان و گیاهان زراعی که عامل آن کمبود آهن در گیاه است در نتیجه جذب نشدن آهن یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می‌کند و عواملی چون: نوع و جنس خاک متعادل نبودن عناصر غذایی در خاک بالا بودن اسیدیته ( pH ) خاک پایین بودن هوموس…