مرور برچسب

علایم کرم پوست خوار پسته

کرم پوست خوار پسته یا کراش و نحوه خسارت زدن آن به درختان پسته

کرم پوست خوار پسته یا کراش Arimania komaroffi دارای میزبان اختصاصی پسته است. این آفت در زمستان به صورت شفیره در زیر برگهای مانده در باغ پسته یا پوسته های درختان زندگی می کند و زنده می ماند. کرم پوست خوار پسته یا کراش پروانه پوست
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )