مرور برچسب

علایم بیماری شانکر سیتوسپورایی هلو

بیماری شانکر سیتوسپورایی هلو

بیماری شانکر سیتوسپورایی هلو (Cytospora canker) یکی از انواع آفت ها و بیماری های نهال هلو می باشد که با نام های شانکر لوکوستومایی، دارخور و فیتیله نارنجی هم شناخته می شود. این بیماری دارای میزبان های مختلف از جمله گردو، چنار، تبریزی،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )