مرور برچسب

علایم بیماري برق‌زدگی عدس

بیماری برق‌زدگی عدس

بیماري برق‌زدگی عدس در بخش‌هایی از هند و آمریکا اهمیت دارد ولی با وجود اینکه در بقیه مناطق کشت نیز دیده می‌شود، اهمیت اقتصادي بالایی ندارد. بیماري برق‌زدگی عدس یکی از مهم‌ترین بیماري‌هاي عدس است و در مناطقی مانند آمریکاي جنوبی،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )