مرور برچسب

علایم آفت زنبور بذر خوار یونجه

آفت زنبور بذرخوار یونجه

آفت زنبور بذرخوار یونجه (Bruchophagus roddi Gussakovsky) یکی از مضرین حشرات آفت بذر یونجه در تمام نقاطی است که به تولید بذر یونجه اختصاص دارند. در بیش­تر مناطق تولید بذر خسارت ناشی از این حشره به مزارع مشاهده می­شود و میزان آن در مناطق
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )