مرور برچسب

علایم آفات و بیماریهای ذرت

آفات و بیماریهای ذرت و چگونگی کنترل آن ها

آفات و بیماریهای ذرت در طول دوره ی رشد این گیاه خسارات زیادی را به آن وارد می کنند که عدم توجه به این آفات و بیماری ها باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود. اهمیت شناخت آفات و بیماریهای ذرت ذرت گیاهی یکساله از خانواده گندمیان است.
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )