مرور برچسب

عفونت های روده ای جوجه

ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیور

مهمترین امر برای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد و بهداشت در طیور، استفاده از یک جیره بالانس میباشد. یکی از عمده مشکلات گله های طیور، بالانس نبودن جیره غذای و در پی آن کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیوراست. ویتامین ها و مواد معدنی…

چگونه بهترین بهره وری در تغذیه و رشد جوجه ها را داشته باشیم؟

تغذیه پس از آن که جوجه از تخم بیرون می آید از طریق دهان شروع می شود و اتفاقا جزو مهمترین دوران تغذیه جوجه نیز محسوب می شود ، لذا باید در تغذیه و رشد جوجه تغییراتی باید لحاظ گردد که همین امر خود آخرین روزهای هچ و اولین روزهای های…