مرور برچسب

عامل بیماری پوسیدگی سیاه هویج

صفر تا صد عارضه پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی سیاه هویج به عنوان یک بیماری بعد از برداشت به حساب می آید، ولی باعث مرگ گیاهچه و آلودگی طوقه و برگ هویج می شود. بیماری پوسیدگی سیاه هویج پوسیدگی سیاه هویج سبب مرگ گیاهچه (damping-off)، ایجاد آلودگی در برگ و طوقه،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )