مرور برچسب

عامل بیماری پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی سیاه هویج به عنوان یک بیماری بعد از برداشت به حساب می آید، ولی باعث مرگ گیاهچه و آلودگی طوقه و برگ هویج می شود. عامل بیماری پوسیدگی سیاه که در بعضی منابع با نام پوسیدگی طوقه در نظر گرفته می شود، علاوه بر هویج باعث آسیب به
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )