مرور برچسب

عامل بیماری انبونک یا خیارک آلو

بیماری انبونک یا خیارک آلو

بیماری انبونک یا خیارک آلو نوعی بیماری قارچی است که بیشتر به میوه و گاهی به برگ و شاخه ی درختان جنس Prunus- به ویژه آلو های اروپایی- حمله می کند. این بیماری انتشار جهانی دارد. بیماری انبونک یا خیارک آلو آنبونک یا خیارک آلو که عامل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )