مرور برچسب

طول دوره پرورش مرغ محلی

پرورش مرغ محلی و راهکارهای آن در شرایط بد اقتصادی

پرورش مرغ محلی میتواند بسیاری از نیازهای پروتئینی خانواده را از این طریق تامین کنند و خود را درگیر نوسانات قیمتی مرغ نکنند. در این شرایط بد اقتصادی بسیاری از مرغداریها و کشتارگاه های صنعتی با مشکل عدم صرفه اقتصادی و ورشکستگی مواجه شده…